Aan de slag met medestudenten, elkaar helpen en motiveren, vragen stellen aan een docent. Een klassikale opleiding bij de LOI geeft houvast, maar biedt daarnaast ook de nodige flexibiliteit. Een dagje kijken in de klas bij de opleiding MBO Onderwijsassistent.

Het is zaterdagochtend wanneer een klaslokaal in Utrecht zich vult met mensen. Dit is de tweede klassikale bijeenkomst van de opleiding MBO Onderwijsassistent, waarbij studenten in twee jaar hun diploma halen. “Was de lesstof voor iedereen duidelijk?” vraagt LOI docent Hilgo Wempe. “Want zoals jullie weten, is vandaag het moment om vragen te stellen. Maar we gaan ook verder in op de theorie en ik heb een leuke praktijkcasus voor jullie.” Hilgo wijst de studenten ook alvast op de komende examens en maakt een vragenrondje. “En dan beginnen we vandaag met het maken van een mindmap. Gebruik vooral de stof uit de hoofdstukken die jullie thuis gelezen hebben. En werk in tweetallen, zodat jullie elkaar kunnen helpen.”

Klassikaal stimuleert en motiveert

Volgens Hilgo is klassikaal studeren een stimulans om je de lesstof optimaal eigen te maken, deze actief te gebruiken, en om samen met klasgenoten na te denken en te overleggen over een opdracht. “Dat onderlinge contact motiveert ook om de opleiding af te ronden. Studeren zonder contactmomenten vergt enige discipline, maar ook bij klassikale momenten geldt dat je doorzettingsvermogen nodig hebt. Het is namelijk wel handig als je vooraf de theorie doorleest en de opdrachten maakt, zodat je optimaal gebruik kunt maken van de mogelijkheid om een docent alles te vragen.”

Stok achter de deur

De enige twee heren in de klas gaan samen aan de slag. Erik van Wifferen werkt in de thuiszorg en wisselt dat af met het geven van stoelmassages op locatie en vrijwilligerswerk in het ziekenhuis. Menno van Ulden is als vrijwilliger werkzaam op onder meer een overblijflocatie en in een bibliotheek. “Ik merk dat Erik de stof beter beheerst dan ik”, lacht Menno. “Ik moet dus nÛg harder mijn best doen. Een ster op school was ik nooit en het is lang geleden dat ik in de schoolbanken zat. Daarom heb ik klassikaal studeren echt nodig. Het helpt me alles makkelijker te onthouden wanneer we samen de stof doornemen.” Ook voor Erik zijn de klassikale bijeenkomsten een stok achter de deur. “Daarnaast zie ik deze momenten als een soort van netwerken. Gemiddeld zitten er tien mensen in de klas en wie weet vind ik via een van hen wel een baan als ik straks afgestudeerd ben.”

Contact met medestudenten

Even verderop zitten Monique Royer en Carolien van Zwol. Monique werkt al in het onderwijs, op het examenbureau en als coach voor kwetsbare jongeren met het risico op voortijdig schoolverlaten. “Mijn werk als coach liet me inzien dat ik voor de klas wil staan, zodat ik kan bijdragen aan de vroege ontwikkeling van kinderen. Bij deze opleiding vind ik het prettig dat ik contact heb met medestudenten. Zeven jaar geleden deed ik een studie waarbij ik alleen maar thuis studeerde. Dat was het voor mij totaal niet. Ik merk dat ik de houvast nodig heb die klassikaal studeren biedt.” Klasgenoot Carolien is administratief medewerkster bij een boomkweker en doet veel op de school van haar zoon als klassenouder. “Door die werkzaamheden op school kwam ik er achter dat ik een switch wil maken. Werken in het onderwijs lijkt me een prachtig vak.”

Kippenvelmomentje

De studenten van Hilgo hebben allemaal hun eigen verhaal en motivatie. “Daarom vind ik de interactie met studenten zo leuk”, zegt hij. “Iedereen heeft een eigen, persoonlijke inbreng en geen les is hetzelfde. Wat me echt is bijgebleven, is het verhaal van een vrouw op leeftijd. Ik begeleidde haar tijdens de opleiding tot onderwijsassistent en stimuleerde haar om een nieuwe weg in te slaan. Haar zelfvertrouwen groeide en ze zette haar onzekerheden opzij. Toen ze een baan vond, was dat voor mij wel een kippenvelmomentje. Ik probeer studenten altijd over hun angsten heen te helpen en ze bijvoorbeeld de telefoon te laten pakken om een bedrijf te benaderen voor een sollicitatie. Het fijne van de klassikale momenten is dat ik mensen beter leer kennen en gericht kan helpen. Dat is anders dan wanneer je alleen maar digitaal contact hebt.”

Vragen stellen

Na een korte pauze presenteren de studenten hun mindmap aan elkaar en beargumenteren welke keuzes ze gemaakt hebben. Hilgo: “Dit is waar klassikaal studeren om draait. De mogelijkheid tot samenwerken, het van elkaar leren en de ruimte hebben om vragen te stellen als je iets niet snapt. Je verdiepen in de lesstof werkt verhelderend en helpt om de stof beter te begrijpen Èn in de praktijk te gebruiken.” Voor Carolien geven de klassikale momenten structuur. “Het dwingt je om vooraf alles te lezen en voor te bereiden, je kunt niet uitstellen. Ik moest wel even mijn draai vinden in combinatie met mijn werk≠ en gezinsleven. Een studie naast een baan is pittig.”

Goed op weg of gas bijgeven

De les gaat verder met een praktijkcasus over de cognitieve ontwikkeling van een kind, die de studenten individueel moeten maken. “Zo’n soort casus krijg je ook op de toets”, zegt Hilgo. “Dus dan kunnen jullie alvast oefenen. We doen het daarom ook niet in groepjes. Je mag je boek er nu bijhouden om de theorie te leren toepassen, maar op het examen mag dat natuurlijk niet.” De studenten zetten al bladerend in hun boek dingen op papier. Erik: “Dit is een goede voorbereiding en voor mezelf al een toetsmoment om te bekijken of ik de stof beheers. Het voordeel van klassikaal studeren is dat ik weet of ik goed op weg ben of gas moet bijgeven. Ik wil op schema blijven, zodat ik zo snel mogelijk afgestudeerd ben. Dan kan ik de thuiszorg verruilen voor een baan waarin ik kinderen kan ondersteunen.”

Begeleiding live en op afstand

Menno durft het aan om het verhaal te delen dat hij net heeft opgeschreven. “Ik heb bewust voor klassikaal studeren gekozen, dus ik sta open voor de feedback van Hilgo en maak daar ook gebruik van.” Naast de klassikale bijeenkomsten kunnen studenten hun docent via de zogenoemde LOI Campus op elk moment vragen stellen over elke module binnen de opleiding. Op deze online leeromgeving kun je inloggen met je persoonlijke gegevens. De docent geeft dan zo snel mogelijk een persoonlijk antwoord.

Elke drie weken naar school

Voor onderling contact hebben de studenten een groepsapp. Monique: “Dat is handig om ervaringen te delen voor wanneer we niet op school zijn, maar ik kan me voorstellen dat we ook nog wel gaan afspreken om elkaar buiten de klassikale bijeenkomsten te zien. We hebben tenslotte met elkaar gemeen dat we allemaal in het onderwijs willen werken.” Tegen het einde van de les wordt er druk gekletst. “Zijn jullie meteen vrienden aan het maken?” zegt Hilgo lachend. “Mooi, want we hebben nog een kleine twee jaar met elkaar te gaan. Tot de volgende klassikale les over drie weken!”